ಬೋಧಕ ವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಜಿ. ಆರ್. ಜಗದೀಶ್,       ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಡಾ. ಎ ಅನಲ.     ಬಿಎಎಲ್, ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಎಮ್. ಬಿ. ಎ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.     ಬಿ.ಕಾಂ., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಡಾ. ಎ. ಆರ್. ರೋಹಿಣಿ.    ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಡಿ.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜ್.    ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಛಾಯಕುಮಾರ್.     ಬಿ.ಎಲ್., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ.,
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ. ಯು. ಅನುಪಮ.     ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., .
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ ಗೌಡ.    ಎಂ.ಎ., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., ಪಿಜಿಡಿ., ಹೆಚ್‍ಆರ್‍ಎಂ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಡಾ. ಆದರ್ಶ್. ಎಂ. ಎನ್.     ಎಂ.ಎ., ಎಲ್‍ಎಲ್.ಎಂ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು
ಮುಖಪುಟ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಆಡಳಿತ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
ಪ್ರವೇಶಾತಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಚಿತ್ರಗಳು
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ | ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ | ಎಫ್. ಎ. ಕ್ಯೂ | ಜಾಲಪಟ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್‍ಗಳು | ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ ಬ್ರೌಸರ್‍ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸಿ ಬಿ ಆರ್‍ ಎನ್‍ ಸಿ ಎಲ್